Evropsky automobilový průmysl se zaměřením na Německo v pokrizovém období

Název práce: Európsky automobilový priemysel so zameraním na Nemecko v pokrízovom období
Autor(ka) práce: Greif, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Famfule, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je analyzovanie stavu európskeho, ale hlavne nemeckého automobilového priemyslu pred a po skončení finančnej hospodárskej krízy, porovnanie týchto stavov a určenie trendu ich postavenia na vybraných trhoch sveta (Severnej Ameriky a Ázie).
Klíčová slova: Nemecko; finančná a hospodárska kríza; automobilový priemysel
Název práce: Evropsky automobilový průmysl se zaměřením na Německo v pokrizovém období
Autor(ka) práce: Greif, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Famfule, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzování stavumys evropského, ale hlavně německého automobilového průmyslu před a po skončení finanční hospodářské krize, porovnání těchto stavů a určení trendu jejich postavení na vybraných trzích světa (Severní Ameriky a Asie).
Klíčová slova: Německo; finanční a hospodářska krize; automobilový průmysl
Název práce: The European automotive industry with a focus on Germany in the post-crisis period
Autor(ka) práce: Greif, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Famfule, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this work is to analyze the state of Europe, but especially the German automotive industry before and after the financial economic crisis, a comparison of these conditions and determine the trend of their position in selected markets in the world (North America and Asia).
Klíčová slova: automotive industry; financial economic crisis; Germany

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48552/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: