Web Analytics

Název práce: Web Analytics
Autor(ka) práce: Mužík, Zbyněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Šubrta, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou měření ukazatelů souvisejících s provozem webových stránek a aplikací a technologickými prostředky k tomu sloužícími ? Web Analytics (WA). Hlavním cílem práce je otestovat a porovnat vybrané zástupce těchto nástrojů a podrobit je srovnání podle objektivních kriterií, dále také kritické zhodnocení možností WA nástrojů obecně. V první části se práce zaměřuje na popis různých způsobů měření provozu na WWW a definuje související metriky. Poskytuje také přehled dostupných WA nástrojů. Následně je vytvořen hodnotící model pro WA nástroje a podle něj je ohodnoceno šest zástupců těchto nástrojů. Hodnocení má podobu uživatelského testování na datech ze dvou reálných webových stránek. Majitelům těchto dvou webových stránek je učiněno doporučení pro volbu vhodného WA nástroje na základě jejich preferencí. Dalším výstupem práce jsou reporty, vygenerované testovanými nástroji, popisující aktivity na zkoumaných webových stránkách.
Klíčová slova: Business Intelligence; WWW; Search Engine Optimization; Web Usage Mining; Web Analytics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3546/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: