Náboženský cestovní ruch v ČR (se zaměřením na turistický region Východní Morava)

Název práce: Náboženský cestovní ruch v ČR (se zaměřením na turistický region Východní Morava)
Autor(ka) práce: Soukupová, Johana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřmanová, Eva
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce hodnotí nedávný boom, současný stav a perspektivy náboženského cestovního ruchu se zaměřením na turistický region Východní Morava. Práce se zabývá nejen nabídkou v rámci tohoto cestovního ruchu, ale sleduje i návštěvnost, nové projekty, propagaci atd. Teoretické a praktické poznatky jsou v závěrečné části využity pro vlastní návrh zájezdu na podporu náboženského cestovního ruchu.
Klíčová slova: Východní Morava; poutní turismus; Cyrilometodějská stezka; náboženství; Náboženský cestovní ruch
Název práce: Religious tourism in the Czech Republic (focused on the region of East Moravia)
Autor(ka) práce: Soukupová, Johana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heřmanová, Eva
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis evaluates the recent boom, the current state and perspectives of religious tourism with a focus on the region of East Moravia. The thesis deals with not only the supply of this type of tourism but also monitors attendance, new projects, promotion etc. In the last chapter all theoretical and practical dates are implemented in the creation of the package to promote religious tourism.
Klíčová slova: pilgimage tourism; religion; religious tourism; Cyril and Methodius Route; East Moravia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 30. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52926/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: