Uvedení nového výrobku firmy Česká zbrojovka, a.s. na trh USA

Název práce: Uvedení nového výrobku firmy Česká zbrojovka, a.s. na trh USA
Autor(ka) práce: Mošťková, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Britaňák, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá uvedením nové pistole firmy Česká zbrojovka na trh USA. Cílem této práce je vytvořit marketingový mix, odhadnout velikost tamějšího trhu s pistolemi a definovat cílovou skupinu dané zbraně. K dosažení cílů práce byly provedeny následující analýzy: analýza portfolia firmy, PEST analýza, Porterova analýza 5F, analýza konkurenčních produktů a SWOT analýza. Výstupem práce je návrh uvedení pistole CZ P-10 na trh USA, stanovení doporučené maloobchodní ceny, distribučních cest a propagace této pistole.
Klíčová slova: Česká zbrojovka; uvedení výrobku na trh; trh se zbraněmi
Název práce: Launching of a new product by Česká zbrojovka on the U.S. market
Autor(ka) práce: Mošťková, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Britaňák, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelors thesis deals with launching of a new handgun by Česká zbrojovka on the U.S. market. The aim is to create marketing mix, to estimate size of the pistol market and to define target group of this firearm. For reaching targets, the following analyses have been performed: portfolio analysis, PEST analysis, Porters five forces analysis, competitive products analysis and SWOT analysis. Output of this thesis is a launching plan of the pistol CZ P-10 on the U.S. market, determination of manufacturers suggested retail price, distribution channels and promotion of this pistol.
Klíčová slova: product launching; Česká zbrojovka; gun market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2015
Datum podání práce: 20. 4. 2016
Datum obhajoby: 25. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52974/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: