Přínos projektu EDEN pro rozvoj destinace

Název práce: Přínos projektu EDEN pro rozvoj destinace
Autor(ka) práce: Greplová, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením přínosů projektu EDEN (European Destinations of Excellence) pro rozvoj zúčastněných destinací. Cílem práce je zhodnocení přínosů projektu na základě informací získaných přímo v oceněných destinacích. Úvodní kapitoly práce jsou zaměřeny na vymezení základních pojmů souvisejících s projektem EDEN a představení projektu samotného. V další části práce je provedeno zhodnocení přínosů projektu EDEN na základě dat získaných přímo v destinacích a následné shrnutí a porovnání názorů a dat z jednotlivých destinací. V práci je zahrnuta také analýza míry povědomí o projektu EDEN a jeho SWOT analýza. Z výsledků jednotlivých částí jsou vyvozeny závěry a nastíněny návrhy na opatření do budoucna.
Klíčová slova: přínos; udržitelný rozvoj; Evropská excelentní destinace; EDEN; European Destinations of Excellence; rozvoj; cestovní ruch
Název práce: Project EDEN and its contribution to the destination's development
Autor(ka) práce: Greplová, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on evaluating how beneficial the EDEN project (European Destinations of Excellence) has been for destinations involved in the project. The thesis aims to do this evaluation based on information aquired in mentioned destinations directly. Opening chapters of the thesis are devoted to specifications of basic terms connected to the EDEN project and to its introduction. The evaluation of EDEN's benefits follows together with a summary and a comparison of data and opinions from specified destinations. The bachelor thesis also includes a survey on the level of general knowledge about the EDEN project and its SWOT analysis. Conclusions and mild suggestions for the future are mentioned near the end of the thesis with regards to its results and findings.
Klíčová slova: tourism; sustainable tourism; awareness; benefits; EDEN; European Destinations of Excellence; czech republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 4. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 30. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52994/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: