Role Federálního rezervního systému během Velké hospodářské krize a nedávné finanční krize

Název práce: The Role of the Federal Reserve System During the Great Depression and the Great Recession
Autor(ka) práce: Lojkásek, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper compares the policy of the Federal Reserve System during the Great Depression of the 1930s with the Systems policy during the most recent financial crisis known as the Great Recession. The primary goal of the thesis is to find the differences of the policies and steps the Federal Reserve took to moderate the crises and consequently find whether the policies had different outcomes. The first chapter describes the Federal Reserve System, its structure and monetary policy tools. The following chapters 2 and 3 cover the policies of the Federal Reserve during the Great Depression and the Great Recession, respectively. In the conclusion the paper focuses on the outcomes of the two policies and summarizes which of the two was more adequate a response to the respective crisis. The paper should help understand both the role of the Federal Reserve in the U.S. economy and how each of the Systems tools influence the economic environment of the nation.
Klíčová slova: Federal Reserve System; Great Recession; Great Depression
Název práce: Role Federálního rezervního systému během Velké hospodářské krize a nedávné finanční krize
Autor(ka) práce: Lojkásek, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce porovnává politiku Federální rezervy během Velké hospodářské krize 30. let 20. století s politikou americké centrální banky během nedávné finanční krize z roku 2008. Cílem této práce je nalézt odlišnosti politik, kroků a rozhodnutí Federální rezervy, které měly zmírnit následky těchto dvou krizí, a zjistit, zdali měla jiná rozhodnutí i rozdílné dopady. První kapitola popisuje systém Federální rezervy, jeho složitou strukturu a nástroje měnové politiky. Následující dvě kapitoly jsou věnovány průběhům krizí a politice Federální rezervy. V závěru se práce zabývá následky měnových politik Federální rezervy a shrnuje, která politika se jeví jako více adekvátní reakce na danou krizi. Cílem této práce je rovněž pomoci porozumět roli, kterou americká centrální banka hraje v americkém hospodářství, a jak je ono hospodářství ovlivněno nástroji monetární politiky, které má Federální rezerva k dispozici.
Klíčová slova: Finanční krize; Fed; Velká hospodářská krize

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2015
Datum podání práce: 10. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53582/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: