Porovnání konkurenceschopnosti USA a Číny

Název práce: The Comparison of Competitiveness of the USA and China
Autor(ka) práce: El Faraj, Alia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá, Iveta
Oponenti práce: Cook, Gina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
China is together with USA hand in hand top two leading economies, at the same time big partners and competitors. Aim of this thesis was to compare competitiveness of the USA and China and to find out which country is more competitive, on the basis of analyses of business environment, macroeconomic factors likewise through the Global Competitiveness report and Ease of Doing Business indicator. Thesis layout was divided into four chapters with subsections and sub-conclusions. Sub-conclusions were created for a fuller and more clear view, summary and analysis of each chapter. First chapter is general, consisting of definitions and a brief introduction to 21st Centurys superpowers. Followed by second chapter specialising in analyses of the business environment in China and the USA from economic, political and cultural factors. Third chapter is getting concentrated on macroeconomic overview. Last chapter is consisting of analyses and comparison of results from the previous chapters. This chapter is also composing of hypothesis of future development, future positioning of these superpowers and a SWOT-analyses.
Klíčová slova: macroeconomic overview; cultural factors; USA; China; competitiveness; economic growth; key players; political factors; economic factors; economic superpowers; Pax-Americana; Pax-Asia Pacific; comparison; business environment
Název práce: Porovnání konkurenceschopnosti USA a Číny
Autor(ka) práce: El Faraj, Alia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Iveta
Oponenti práce: Cook, Gina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Čína je spolu s USA ruku v ruce v top dvou vedoucích ekonomikách, zároveň si jsou navzájem velkými partnery a konkurenty. Cílem této práce bylo porovnat konkurenceschopnost USA a Číny a zjistit, která země je více konkurenceschopnější, na základě analýzy podnikatelského prostředí, makroekonomických faktorů rovněž prostřednictvím The Global Competitiveness Report a snadnosti podnikatelského indikátoru. Rozložení práce byla rozdělena do čtyř kapitol s podsekcemi a dílčímy závěry. Dílčí závěry byly vytvořeny pro plnější a jasnější pohled, shrnutí a rozbor každé kapitoly. První kapitola je obecná, skládající se z definic a stručnéhoh úvodu ohledně supervelmocí 21. století. Následuje druhá kapitola, která se specializuje na analýzy podnikatelského prostředí v Číně a USA z ekonomických, politických a kulturních faktorů. Třetí kapitola je soustředěna na makroekonomický přehled. Poslední kapitola se skládá z analýz a porovnání výsledků z předchozích kapitol. Tato kapitola se také skládá z hypotézy budoucího vývoje, budoucího umístění těchto velmocí a SWOT analýzy.
Klíčová slova: porovnání; klíčoví hráči; ekonomické supervelmoci; Pax-Americana; Pax-Asia Pacific; makroekonomický přehled; hospodářský růst; politické faktory; hospodářské faktory; podnikatelské prostředí; USA; Čína; konkurenceschopnost; kulturní faktory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54074/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: