Marketingová stratégia hotelovej siete Premier Inn vo Velkej Británii

Název práce: Marketingová stratégia hotelovej siete Premier Inn vo Velkej Británii
Autor(ka) práce: Kanderová, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Achimský, Karol
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje marketingovej stratégii hotelovej siete Premier Inn vo Veľkej Británii. Cieľom práce je analýza jej nezvyčajnej marketingovej stratégie založenej na garancii dobrého nočného spánku. V praxi to znamená, že pokiaľ sa hosť v akomkoľvek z hotelov Premier Inn nevyspí podľa svojich očakávaní, peniaze za jeho pobyt mu budú v plnej výške vrátené.Finančná analýza vybraného hotela za mesiac marec roku 2016 potvrdí jeho priaznivú finančnú situáciu napriek tomu, že táto garancia znamená pre spoločnosť značne zvýšené náklady.
Klíčová slova: marketingová stratégia; marketing; garancia
Název práce: Marketingová stratégia hotelovej siete Premier Inn vo Velkej Británii
Autor(ka) práce: Kanderová, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Achimský, Karol
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje marketingovej stratégii hotelovej siete Premier Inn vo Veľkej Británii. Cieľom práce je analýza jej nezvyčajnej marketingovej stratégie založenej na garancii dobrého nočného spánku. V praxi to znamená, že pokiaľ sa hosť v akomkoľvek z hotelov Premier Inn nevyspí podľa svojich očakávaní, peniaze za jeho pobyt mu budú v plnej výške vrátené.Finančná analýza vybraného hotela za mesiac marec roku 2016 potvrdí jeho priaznivú finančnú situáciu napriek tomu, že táto garancia znamená pre spoločnosť značne zvýšené náklady.
Klíčová slova: marketingová stratégia; garancia; marketing
Název práce: Marketing strategy of hotel chain Premier Inn in Great Britain
Autor(ka) práce: Kanderová, Kristína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Achimský, Karol
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis is dedicated to the marketing strategy of hotel chain Premier Inn in Great Britain. Aim of the thesis is the analysis of its unusual marketing strategy based on the good night guarantee. In practice it means that if a guest in any Premier Inn hotel does not sleep well, his/her money will be given back to them. Financial analysis of the chosen hotel for March 2016 will show its favorable financial situation in spite of the fact that the guarantee represents extra costs for the company.
Klíčová slova: guarantee; marketing strategy; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 27. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54245/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: