Analýza spokojenosti příznivců HC Sparta Praha s přechodem klubu do nové haly

Název práce: Analýza spokojenosti příznivců HC Sparta Praha s přechodem klubu do nové haly
Autor(ka) práce: Plšek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Kotáb, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o spokojenosti fanoušků HC Sparta Praha s přesunem domácích zápasů klubu z Tipsport Areny do O2 areny. Jejím hlavním cílem je analyzovat spokojenost s tímto přesunem pomocí pečlivě vybraných parametrů, které mají vliv na celkovou spokojenost na hokejovém utkání. Práce je rozdělena na tři části. První z nich je část teoretická, kde je čtenář seznámen se základními pojmy, které se týkají marketingu a marketingového mixu vzhledem ke sportovnímu odvětví. V metodické části je popsán marketingový výzkum, který je poté následně aplikován v části praktické, kde mu předchází porovnání návštěvností v sezonách minulých a sezoně 2015/2016, která byla poprvé odehrána v O2 areně. V závěru práce jsou shrnuty veškeré výsledky výzkumu, který byl proveden na vzorku příznivců klubu přímo v O2 areně.
Klíčová slova: Tipsport Arena; HC Sparta Praha; příznivci; O2 arena; hokej; návštěvnost
Název práce: Satisfaction Analysis of HC Sparta Praha supporters with the transition to the new hockey arena
Autor(ka) práce: Plšek, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Kotáb, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the satisfaction of HC Sparta Praha supporters with the moving home matches of the club from Tipsport Arena to O2 arena. Its purpose is to analyze satisfaction with this moving by carefully chosen parameters that affect the overall satisfaction of fans with the hockey match. Thesis has three parts. The first one is theoretical, where the reader is familiar with the basic concepts that relate to marketing and marketing mix due to the sport sector. The methodical part describes the marketing research and the possibility of its evaluation. Then this research is then subsequently applied in the practical part, which precedes comparing attendance in last two seasons and current season, which was first played on the O2 arena. The conclusion summarizes all the results of the research, which was conducted on a sample of supporters of the club at the O2 arena.
Klíčová slova: hockey; attendance; supporters; Tipsport Arena; HC Sparta Praha; O2 arena

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2015
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 25. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55122/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: