Městská hromadná doprava v Petrohradu

Název práce: Městská hromadná doprava v Petrohradu
Autor(ka) práce: Gogokhiia, Georgii
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu MHD Petrohradu. Práce se skládá ze dvou částí- teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětlené základní pojmy o městské hromadné dopravě, její základních sloţkách a o dopravních prostředcích, jejich členěni a jejich druhy. Praktická část je zaměřená na analýzu struktury a systému MHD v Petrohradu. V této části je popsána historie vzniku a vývoje petrohradské veřejné dopravy a také její charakteristické rysy a technické zvláštnosti. Také jsou tady data o stavu vozového parku, o tarifním systému a způsobech vyberu jízdného. V závěru jsou shrnuty výsledky analýzy, provedené v praktické části.
Klíčová slova: Dopravní prostředky; Městská hromadná doprava; Tarifní systém; Petrohrad
Název práce: Public transport in Saint-Petersburg
Autor(ka) práce: Gogokhiia, Georgii
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor Thesis is to analyse the system of public transport in Saint-Petersburg. Thesis consists of two parts: theoretical and practical. In theoretical part there are explained main terms connected to the topic oh the title. Practical part consists from direct analysing of structure and system of public transport in Saint-Petersburg. Also in this part I write about the history of origins and development of the public transport in this city. The practical part also has information about vehicle fleet and system of the fares and tariffs for the public transport. In conclusion I will summarize the results of the analyse accomplished in the practical part.
Klíčová slova: Saint-Petersburg; Fares and tariffs; Public transport; Mode of transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55154/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: