Analýza vysokorychlostní železnice na trase Praha - Brno

Název práce: Analýza vysokorychlostní železnice na trase Praha - Brno
Autor(ka) práce: Tůma, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce popisuje historii železnice jak na našem území, tak i jinde ve světě. Zabývá se také vývojem vysokorychlostní železniční dopravy ve světě a její koncepcí v České republice. Praktická část popisuje vysokorychlostní trať Praha - Brno, porovnává různé druhy dopravy na této trase a ukazuje, které ze dvou základních variant vedení trati mezi těmito městy je výhodnější a za jaké situace.
Klíčová slova: železniční doprava; VRT; vysokorychlostní železnice; rychlá spojení
Název práce: Analysis of high-speed rail track Prague - Brno
Autor(ka) práce: Tůma, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Thesis describes the history of railway transport in our region and also in the world. It is, as well, focused on the development of a high-speed rail transport in the world and its concept in the Czech Republic. The practical part describes high-speed rail track Prague - Brno, compares different types of transport on this route and shows, which of the two planned high-speed rail tracks between Prague and Brno is better and in which case.
Klíčová slova: railway transport; high-speed rail; fast connections; HST

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2015
Datum podání práce: 12. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55594/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: