Příležitostná autobusová doprava

Název práce: Príležitostná autobusová doprava
Autor(ka) práce: Lukačik, Matúš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Fedak, Róbert
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať medzinárodnú príležitostnú autobusovú dopravu. Zistiť aké sú súčasné problémy dopravcov a aké nákladné je prevádzkovať tento typ dopravy. Práca sa orientuje v prvom rade na podmienky a nariadenia, ktoré sú potrebné pre vykonávanie tejto dopravy. Ďalej hovorí o spoplatnení pozemných komunikácií. Na záver je zobrazený konkrétny dopravca spolu so zájazdom a striedaním vodičov na ňom.
Klíčová slova: Príležitostná autobusová doprava; multilaterálne dohody; mýto
Název práce: Příležitostná autobusová doprava
Autor(ka) práce: Lukačik, Matúš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Fedak, Róbert
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat mezinárodní příležitostní autobusovou dopravu. Zjistit jaké jsou současné problémy dopravců a jaké nákladní je provozovat tento typ dopravy. Práce se orientuje v prvním řade na podmínky a nařízení, které jsou potřebné pro provozování této dopravy. Dále hovoří o zpoplatnění pozemních komunikací. Na závěr je zobrazený konkrétní dopravce společně se zájezdem a střídáním řidičů na něm.
Klíčová slova: mýtné; multilaterální dohody; Příležitostná autobusová doprava
Název práce: Occasional bus transport
Autor(ka) práce: Lukačik, Matúš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Fedak, Róbert
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The purpose of this Bachelor s thesis is to analyze international occasional bus transportation. To find out what are the current issues of the carriers and what are the costs associated with this form of transportation. The thesis is mainly orientated on terms and conditions needed when performing this type of transportation. It also talks about pricing of ground transportation. Conclusion includes an actual carrier with a journey and substitution of the drivers on it.
Klíčová slova: multilateral conventions; toll; Occasional bus transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2015
Datum podání práce: 18. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55605/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: