Návrh systému vzdělávání zaměstnanců

Název práce: Návrh systému vzdělávání zaměstnanců
Autor(ka) práce: Židův, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Personální práce a její význam pro organizaci. Vzdělávání a rozvoj pracovníků. Adaptace pracovníků jako vzdělávací aktivita. Podrobná analýza systému vzdělávání v konkrétní společnosti - oblasti vzdělávání, formy a metody vzdělávání, fáze vzdělávání, evidence kurzů a školení. Návrh opatření k odstranění slabých stránek současného systému. Návrh procesu vzdělávání za využití informací získaných v rámci analýzy systému vzdělávání.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 24. 8. 2006
Datum obhajoby: 15. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3550/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: