Využití 3D grafiky v interiérovém designu

Název práce: Využití 3D grafiky v interiérovém designu
Autor(ka) práce: Do Bao, Vuong
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bubeníček, Jan
Oponenti práce: Krsek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V době globálních firem, které vyrábí miliony kusů produktů, se všichni snaží co nejlépe využít omezené zdroje, které máme. Firmám po celém světě a zejména těm v nábytkovém průmyslu se otevírají nové možnosti jak ušetřit na vizualizacích svých produktů. Velké firmy jako IKEA stabilně využívá 3D grafiky pro vizualizaci nábytku čím dál více, co tato změna obnáší, a jaké jsou její výhody oproti doposavadní technologii digitální fotografie? Cílem práce je předložit informace o efektivitě 3D grafiky pro produktovou vizualizaci a popsat rozdíly mezi 3D grafikou a digitální fotografií. Obsahem práce je také popis pracovního postupu při vizualizaci interiéru. Ve výsledku 3D grafika měla vyšší vstupní náklady, ale v dlouhodobém měřítku se ze vstupních nákladů stávají investice, které se vyplatí více, než fotografie, které jsou spíše krátkodobého charakteru.
Klíčová slova: pracovní postup se 3D; produktová vizualizace; 3D grafika
Název práce: Use of 3D graphics in interior design
Autor(ka) práce: Do Bao, Vuong
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bubeníček, Jan
Oponenti práce: Krsek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the age of global firms that make products by millions, everyone tries to maximise limited resources we have. Firms all over the world, the ones in furniture industry in particular, have gained access to new ways to save on product imaging. Huge firms, like IKEA has increasingly been using 3D graphics for their imaging. What does this change consist of and what are the advantages over current technology of digital photography? The goal of this thesis is to introduce information about the effectivity of 3D graphics for product imaging and to map differences between it and digital photography. The content of this thesis also consists of a interior visualisation workflow. In the end the 3D graphics had higher initial costs, but in long term, the costs become investments, which pay off more, that photographs, which are of temporary nature.
Klíčová slova: 3D workflow; product imaging; visualisation; 3D graphics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2016
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56773/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: