Management Accounting Information Usage in the Product Oriented Management

Název práce: Management Accounting Information Usage in the Product Oriented Management
Autor(ka) práce: Pýchová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper deals with management accouning importancy, its principles and methods, especially in terms of usage of information extracted from the management accounting system for product oriented management, particularly for purposes of costing. The problem is at first viewed from the theoretical point and then the knowledge is applied on a real problem that occured in a company.
Klíčová slova: product oriented accounting; costing; management accounting
Název práce: Management Accounting Information Usage in the Product Oriented Management
Autor(ka) práce: Pýchová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá významem manažerského účetnictví, jeho principy a metodami s důrazem na využití informací získaných ze systému manažerského účetnictví v řízení po linii výkonů, zejména pak pro účely kalkulací. Na problém je neprve nahlíženo z teoretické hlediska, poté jsou uvedené poznatky aplikovány na problém konkrétní firmy.
Klíčová slova: výkonově oritentované účetnictví; manažerské účetnictví; kalkulace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2009
Datum podání práce: 1. 10. 2009
Datum obhajoby: 2016

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: