Komparace přílivu přímých zahraničních investic do ČR před a po vstupu do EU

Název práce: Komparace přílivu přímých zahraničních investic do ČR před a po vstupu do EU
Autor(ka) práce: Bošela, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bicanová, Radka
Oponenti práce: Steinmetzová, Dana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit vliv vstupu České republiky do Evropské unie na příliv přímých zahraničních investic.Práce je rozdělena na dvě části.Teoretická část je zaměřena na teoretické a metodologické hledisko PZI,je zde vymezení základních pojmů,formy,determinanty PZI,zachycení v platební bilanci a nakonec pozitivní a negativní efekty s nimi spojené.Druhá část obsahuje analýzu přílivu PZI do ČR ve dvou různých obdobích,před a po vstupu do EU.V souvislosti s tím je zde nastíněn systém investičních pobídek, specifikum českých podmínek pro investory a na závěr dvě kapitoly pohlížející na toky PZI z hlediska odvětvové a teritoriální struktury.
Klíčová slova: Česká republika; příliv; teorie; přímé zahraniční investice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2005
Datum podání práce: 1. 5. 2005
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3551/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: