Finanční analýza Federal-Mogul Friction Products,a.s

Název práce: Finanční analýza Federal-Mogul Friction Products,a.s
Autor(ka) práce: Felcman, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Raček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce má za cíl analyzovat finanční situaci podniku Federal-Mogul Friction Products, a.s. v letech 2002 až 2006.Užívá analýzy finančních výkazů - rozvahy,výsledovky a výkazu cash flow, poměrových ukazatelů, komplexních metod hodnocení, mezipodnikového srovnání.Popisuje tyto teoretické pojmy a následně je prakticky aplikuje.Dále blíže popisuje samotný podnik.
Klíčová slova: index; ukazatele; podnik; finanční; analýza
Název práce: Financial Analysis of Fedral-Mogul Friction Products,a.s
Autor(ka) práce: Felcman, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Raček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2008
Datum podání práce: 29. 3. 2008
Datum obhajoby: 10. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8135/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: