-

Název práce: Ontology Learning and Information Extraction for the Semantic Web
Autor(ka) práce: Kavalec, Martin
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Berka, Petr
Oponenti práce: Burešová, Olga
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The work gives overview of its three main topics: semantic web, information extraction and ontology learning. A method for identification relevant information on web pages is described and experimentally tested on pages of companies offering products and services. The method is based on analysis of a sample web pages and their position in the Open Directory catalogue. Furthermore, a modfication of association rules mining algorithm is proposed and experimentally tested. In addition to an identification of a relation between ontology concepts, it suggest possible naming of the relation.
Klíčová slova: ontology learning; information extraction; association rules; natural language processing; semantic web

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2006
Datum podání práce: 4. 9. 2006
Datum obhajoby: 2016

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: