Hrozí v příštích pěti letech České republice nedostatek vlastních lékařů?

Název práce: Hrozí v příštích pěti letech České republice nedostatek vlastních lékařů?
Autor(ka) práce: Virt, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kobliha, Pavel
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Česká republika se v posledních letech potýká s výrazným odchodem lékařů do zahraničí. Tato práce má za úkol tento jev analyzovat a vysvětlit, což dělá pomocí komparace nashromážděných dat a následného komentáře. V práci dochází k zevrubnému popisu dané problematiky, jednotlivých faktorů a motivací, kvůli kterým k tomuto jevu dochází, a následně je tento jev zachycen v absolutních číslech v průběhu několika let. Je zde popsán vývoj platových ohodnocení českých lékařů mezi lety 2000-2013. Zároveň práce zhodnocuje současnou situaci a její vliv na společnost.
Klíčová slova: lékař; plat; zahraničí
Název práce: Is in the Czech republic possibility of lack of own doctors in next five years ?
Autor(ka) práce: Virt, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kobliha, Pavel
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
During last couple of years in Czech republic became very common a phenomenon of brain drain, especially among doctors. This thesis should analyse this phenomenon and describe it. It is using comparation of collected data and it´s commentary. This thesis is describing factors and motivations, which leads to brain drain and transcribing them into absolute numbers during years. There is also cought changes in wages of Czech doctors between 2000-2013. At the end of thesis are conclusions, how this phenomenon affects society.
Klíčová slova: doctor; brain drain; wage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 7. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52158/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: