Ocenění společnosti INOVA Praha s.r.o

Název práce: Ocenění společnosti INOVA Praha s.r.o
Autor(ka) práce: Šmahová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurečka, Jan
Oponenti práce: Bürger, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je ocenění společnosti INOVA Praha s.r.o.Zjištění hodnoty bylo provedeno metodou DCF equity na základě provedené strategické a finanční analýzy a sestaveného finančního plánu.
Klíčová slova: Metoda DFC equity; Hodnota podniku; Finanční plán; Finanční anlaýza; Strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 24. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3552/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: