Systémy detekce průniků

Název práce: Systémy detekce průniků
Autor(ka) práce: Klečka, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Pacík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vzhledem k rostoucímu trendu využívání Internetu, nejen k získávání dat a informací, ale i jejich zneužití, roste význam jednotlivých prvků zabezpečení. Důležitou součást obrany informačního systému tvoří Systémy detekce průniku (IDS - Intrusion Detection System), které v reálném čase sledují provoz na síti a jsou schopny vyhodnotit a odfiltrovat nežádoucí komunikaci. Nasazení IDS je komplexní proces, který má dopad na celou organizaci a proto je třeba důkladně zvážit všechna jeho specifika a rozhodnout, zda-li bude IDS skutečně přínosem.
Klíčová slova: bezpečnostní hrozby; bezpečnost IS/IT; IDS; systémy detekce průniků

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3553/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: