Návrh a konstrukce datového projektoru

Název práce: Návrh a konstrukce datového projektoru
Autor(ka) práce: Wallenfels, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Štěpán, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je nastínit možnosti návrhu a konstrukce datového projektoru z běžně dostupných součástek. První část této práce bude teoreticky popisovat, jak takový DIY projektor funguje a jak fungují jeho jednotlivé části. Budou v ní také ukázána možná řešení daných dílčích problémů. V druhé části pak bude stručný popis konstrukce takového projektoru a popis řešení problémů, které nastaly při samotné konstrukci a jakým způsobem jsem je vyřešil. Budou tam také prezentovány výsledky. V závěru bude stručné zhodnocení a nakonec ještě malá zmínka o projekčních plochách, které sice nejsou tématem práce, ale je vhodné se o nich zmínit, protože s tématikou DIY projektoru úzce souvisí.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podnikové informační systémy
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2008
Datum podání práce: 2. 1. 2008
Datum obhajoby: 2016

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: