Digitální video, střih a využití při prezentaci informací

Název práce: Digitální video, střih a využití při prezentaci informací
Autor(ka) práce: Vaňáč, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Krse, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je odhalit možnosti digitálního videa, jeho formátů a analyzovat možnosti exportu v aplikačním vybavení (Adobe Premiere) s ohledem na využití výsledného formátu. Tato práce poslouží jako příručka při exportech projektů pro týmy studující moduly jako ?Vizuální komunikace?, ?Počítačová grafika? aj. Práce je rozdělena do několika kapitol. V teoretické části se zabývám charakteristikou formátů digitálního videa a zvuku a jejich možnostmi využití, bezztrátovou i ztrátovou kompresí obrazu i zvuku. Analyzuji dnes používané videokodeky a zvukové kodeky používané ke kompresi digitálního videa a jejich modifikace. V praktické části navrhuji optimální workflow exportu digitálního videa v příslušném formátu pomocí Adobe Premiere. V závěru práce analyzuji možnosti publikace videa na webu za pomoci http streamingu pro soubory typu Windows Media, RelaMedia, QuickTime a Flash Video.
Klíčová slova: DivX; MP3; AVI; Streaming; Adobe Premiere; Export; DVD

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podnikové informační systémy
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2008
Datum podání práce: 15. 5. 2008
Datum obhajoby: 2016

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: