Strategie řízení vztahů se zákazníky ve vybrané společnosti

Název práce: Strategie řízení vztahů se zákazníky ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Klocová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koliš, Karel
Oponenti práce: Žebrák, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si klade za cíl navrhnout úpravu zákaznické podnikové strategie v horizontu 3 let zaměřenou na analýzu a optimalizaci stávajících procesů, využití dat o zákaznících a řízení spokojenosti zákazníků ve společnosti LMC s.r.o. se zaměřením na B2B zákazníky. Na základě rozhovorů se zaměstnanci společnosti jsou popsány a v notaci EPC modelovány aktuální procesy kolem zákazníků s důrazem na jejich nedostatky a příležitosti pro zlepšení. Na základě těchto zjištění je navrženo 14 cílů a doporučených cest jejich dosažení z pohledu zákaznické, komunikační a marketingové, produktové a interní strategie.
Klíčová slova: spokojenost zákazníka; zákaznická data; procesní řízení; CRM; řízení vztahů se zákazníky
Název práce: Strategy of customer relationship management in selected company
Autor(ka) práce: Klocová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koliš, Karel
Oponenti práce: Žebrák, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Master Thesis it to develop customer relationship management strategy for next three years in the company LMC s.r.o, focusing on the analysis and optimization of existing processes, the use of customer data and management of customer satisfaction of B2B customers. Based on interviews with employees, current customer related processes are described in EPC notation focused on their weaknesses and opportunities for improvements. As a result, 14 strategical goals are proposed from the perspective of the customer, communication and marketing, product and internal strategies.
Klíčová slova: customer satisfaction; process management; customer data; CRM; customer relationship management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2015
Datum podání práce: 7. 12. 2015
Datum obhajoby: 27. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53524/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: