Návrh slevové karty pro městskou památkovou rezervaci Jindřichův Hradec

Název práce: Návrh slevové karty pro městskou památkovou rezervaci Jindřichův Hradec
Autor(ka) práce: Dvořáková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Koňařík, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem konkrétního produktu cestovního ruchu - turistické slevové karty pro jihočeské město Jindřichův Hradec. Při navrhování karty byly zohledňovány teoretické poznatky z oblasti marketingu destinace cestovního ruchu, byla provedena analýza v současné době fungujících českých slevových karet, byla zhodnocena primární nabídka a infrastruktura cestovního ruchu v Jindřichově Hradci. Metody výzkumu spočívaly v rozhovorech s řediteli jindřichohradeckých turistických atraktivit, představiteli města Jindřichův Hradec a v konzultacích s představiteli měst České Budějovice a Český Krumlov, která již mají se slevovými kartami zkušenosti. Pro účely analýzy poptávky bylo provedeno dotazníkové šetření návštěvníků Jindřichova Hradce.
Klíčová slova: slevová karta pro Jindřichův Hradec; Jindřichův Hradec; slevová karta; produktový balíček; marketing destinace cestovního ruchu
Název práce: Proposal discount cards for the urban reservation Jindřichův Hradec
Autor(ka) práce: Dvořáková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Koňařík, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2008
Datum podání práce: 16. 4. 2008
Datum obhajoby: 30. 5. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8172/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: