Ochrana spotřebitele a marketingový výzkum v oblasti bioproduktů a biopotravin

Název práce: Ochrana spotřebitele a marketingový výzkum v oblasti bioproduktů a biopotravin
Autor(ka) práce: Svobodová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kohoutová, Olga
Oponenti práce: Průšová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu biopotravin a bioproduktů. Zhodnocuje cenu, nabídku, propagaci a distribuci. V práci je zmíněna problematika ekologického zemědělství a ochrany spotřebitele těchto produktů. Praktická část je zaměřena na zjištění povědomí biopotravin a značky bio mezi českými spotřebiteli prostřednictvím dotazníkového šetření.
Klíčová slova: marketingový výzkum; marketingový mix; ekologické zemědělství; biopotravina; bioprodukt

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 24. 8. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3558/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: