Corruption in the Czech Republic. A situation analysis from the point of view of German companies in the Czech market

Název práce: Corruption in the Czech Republic. A situation analysis from the point of view of German companies in the Czech market
Autor(ka) práce: Lochman, Anna-Lena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Lorencová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this research is to provide an overview of corruption in the Czech Republic, and especially in German companies operating in the Czech market. Moreover, the goal is to develop recommendations for German companies to better prevent and combat corruption while doing business in the Czech Republic. Primary data was collected both in the form of an online survey, by contacting a sample of German companies operating in the Czech Republic, and in the form of interviews with two relevant market experts. Additionally, secondary data was gathered and analyzed, including academic literature such as research journals, industry reports and books. The research demonstrates the severity of corruption in the Czech Republic. According to some of the sample results bribery and nepotism have occurred in German companies. Concerning country-specific patterns, the gift giving and accepting and nepotism culture in the Czech Republic should be taken into consideration and tackled specifically with preventive measures.
Klíčová slova: Prevention of corruption; Corruption; German companies
Název práce: Corruption in the Czech Republic. A situational analysis from the point of view of German companies in the Czech market
Autor(ka) práce: Lochman, Anna-Lena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Lorencová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this research is to provide an overview of corruption in the Czech Republic, and especially in German companies operating in the Czech market. Moreover, the goal is to develop recommendations for German companies to better prevent and combat corruption while doing business in the Czech Republic. Primary data was collected both in the form of an online survey, by contacting a sample of German companies operating in the Czech Republic, and in the form of interviews with two relevant market experts. Additionally, secondary data was gathered and analyzed, including academic literature such as research journals, industry reports and books. The research demonstrates the severity of corruption in the Czech Republic. According to some of the sample results bribery and nepotism have occurred in German companies. Concerning country-specific patterns, the gift giving and accepting and nepotism culture in the Czech Republic should be taken into consideration and tackled specifically with preventive measures.
Klíčová slova: Prevention of corruption; Corruption; German companies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2014
Datum podání práce: 16. 5. 2015
Datum obhajoby: 10. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50651/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: