Kapitálové požadavky bank a řízení úvěrového rizika

Název práce: Bank capital requirements and credit risk management
Autor(ka) práce: Caracas, Inga
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to analyze bank capital requirements under Basel III and its implications for credit risk management. The theoretical part of the thesis is divided into two chapters. The first chapter assesses bank capital requirements under Basel III reforms. The second chapter focuses on credit derivative instruments as a major tool for credit risk management. The last part provides an illustrative example of credit risk management by developing a logistic scoring function. The results of the paper are summarized in the conclusion.
Klíčová slova: credit derivatives; Basel III; financial crisis; credit risk management
Název práce: Kapitálové požadavky bank a řízení úvěrového rizika
Autor(ka) práce: Caracas, Inga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza kapitálových požadavků v rámci Basel III a jejich dopady pro řízení úvěrového rizika. Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola, popisuje kapitálové požadavky v rámci reforem Basel III. Druhá část se zaměřuje na úvěrových derivátech jako jeden z hlavních nástrojů pro řízení úvěrového rizika. Poslední část poskytuje ilustrativní příklad řízení úvěrového rizika pomocí logistické funkce. Na závěr jsou shrnuté hlavní výsledky této diplomové práce.
Klíčová slova: řízení úvěrového rizika; Basel III; finanční krize; úvěrové deriváty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 12. 2014
Datum podání práce: 1. 6. 2015
Datum obhajoby: 16. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50758/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: