Profitabilita pojištění motorových vozidel na českém pojistném trhu

Název práce: Profitabilita pojištění motorových vozidel na českém pojistném trhu
Autor(ka) práce: Hrdličková, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou profitability pojištění motorových vozidel na českém pojistném trhu, s užším zaměřením na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení). V závěrečné části jsou navržena opatření, prostřednictvím kterých by mohlo být dosaženo zlepšení profitability produktu pro pojistitele do budoucna.
Klíčová slova: faktory ovlivňující profitabilitu; cenová válka; pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; možnosti zvyšování profitability
Název práce: Profitability of the motor vehicle insurance on the Czech insurance market
Autor(ka) práce: Hrdličková, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main scope of this thesis is analysis of the profitability of the motor vehicle insurance on the Czech insurance market with the focus on motor third party liability insurance. In the final part are proposed measures through which could be achieved improvement in profitability of the product for the insurers in the future.
Klíčová slova: factors which influence profitability; price war; motor third party liability insurance; possibilities of increasing profitability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2015
Datum podání práce: 1. 9. 2015
Datum obhajoby: 16. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51284/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: