Daňové systémy, daňová politika České republiky z pohledu zaměstnance

Název práce: Daňové systémy, daňová politika České republiky z pohledu zaměstnance
Autor(ka) práce: Lisková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá daňovými systémy se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob. V teoretické části vysvětluje základní pojmy z oblasti daní, uvádí požadavky na daňový systém a daně podle stupně progrese. V aplikační části blíže popisuje progresivní a rovnou daň a porovnává zdanění práce v některých zemích. Dále analyzuje současnou situaci v oblasti osobní důchodové daně v Česku a nastiňuje její budoucí vývoj. V závěru hodnotí rovnou daň.
Klíčová slova: rovná daň; proporcionální daň; daň z příjmů fyzických osob; daňové systémy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 24. 8. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3560/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: