Měření kvality práce ÚOHS při dozoru nad zadáváním veřejných zakázek

Název práce: Měření kvality práce ÚOHS při dozoru nad zadáváním veřejných zakázek
Autor(ka) práce: Knobloch, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Dufek, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na oblast kontroly nad zadáváním veřejných zakázek v České republice. Zaměřuje se především na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pod jehož agendu spadá mimo jiné i dohled nad zadáváním veřejných zakázek. V rámci této práce bude charakterizován kontrolní systém České republiky s důrazem na kontrolní mechanismy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a následně bude velká část práce věnována empirickému měřením kvality jeho práce. Pojmy použité v této práci jsou definovány zákonem o veřejných zakázkách.
Klíčová slova: veřejné zakázky; kontrolní mechanismi; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Název práce: Evaluation of a quality of ÚOHS supervison over a public procurement
Autor(ka) práce: Knobloch, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Dufek, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on control of a government procurement in the Czech Republic. The main point primarily speaks about the Úřad pro ochranu hospodářské soutěže and its supervision of a government procurement. As a part of this work will be characterized a control system of the Czech Republic with an emphasis on the control mechanisms of the Úřad pro ochranu hospodářské soutěže and subsequently empirical measurement of the quality of its work. Terms used in this thesis are defined by the government procurement act.
Klíčová slova: control mechanisms; public procurement; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 9. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51385/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: