Global Financial Crisis and its Impact on German Automotive Industry: a comparative study on Daimler AG, Volkswagen Group, BMW AG

Název práce: Global Financial Crisis and its Impact on German Automotive Industry: A Comparative Study on Daimler AG, Volkswagen Group, BMW AG
Autor(ka) práce: Mecová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The content of this diploma thesis is the issue of the impact caused by the Global financial crisis on the German car manufacturers -- Daimler AG, Volkswagen Group, and BMW AG. The work is divided into three chapters. The goal of this thesis is to conduct a financial analysis for the period from 2003 till 2014 with the aim to focus on the financial stability. In the first theoretical chapter, I describe methods of financial analysis, bankruptcy and credit scoring models, and the economic value added measurement. The second chapter is devoted to the global financial crisis and the German automotive sector. The third chapter consequently analyzes the financial performance of conglomerates on the basis of techniques described in the first chapter.
Klíčová slova: Global financial crisis; bankruptcy and credit scoring models; the Altman model; the EVA measurement; financial analysis
Název práce: Global Financial Crisis and its Impact on German Automotive Industry: a comparative study on Daimler AG, Volkswagen Group, BMW AG
Autor(ka) práce: Mecová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Obsahem této diplomové práce je problematika dopadu globální finanční krize na chod německých automobilových konglomerátů -- Daimler AG, Volkswagen Group, a BMW AG. Práce je rozdělena do tří kapitol. Cílem je provedení finanční analýzy v období od roku 2003 do roku 2014 se zaměřením na finanční stabilitu podniku. V první teoretické části popisuji jednotlivé metody finanční analýzy, bonitní a bankrotní modely a metodu ukazatele ekonomické přidané hodnoty. Druhá část se věnuje globální finanční krizi a německému automobilovému odvětví. Třetí část následně analyzuje finanční výkonnost firem na základě metod popsaných v první části.
Klíčová slova: ukazatel EVA; Altmanova analýza; bonitní a bankrotní modely; finanční analýza; globální finanční krize

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2014
Datum podání práce: 31. 8. 2015
Datum obhajoby: 27. 8. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49623/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: