Blog jako marketingový nástroj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Blog jako marketingový nástroj
Autor práce:
Kisić, Sandra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kubaš, Mario
Osoba oponující práci:
Hucková, Barbara
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Bachelor's thesis deals with the blog phenomenon. The aim of the thesis is to evaluate blogs as a marketing tool. The theoretical part is devoted to the history of blogging, categorization of blogs and their marketing potential. The practical part examines collaboration between bloggers and companies by the method of qualitative research. A case study of a particular blog is used for a better demonstration followed by a open-ended survey among Czech commercial bloggers. The thesis focuses exclusively on the Czech territory where the practice represents a young marketing discipline.
Klíčová slova:
social media; marketing; advertisement; Czech Republic; Internet; blog

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
23.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47293_xkiss00.pdf [2,56 MB]
Oponentura:
43007_hucb00.pdf [482,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
47293_xkubm57.pdf [379,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47293/podrobnosti