Cestovní ruch jako alternativní strategie rozvoje států GCC

Název práce: Cestovní ruch jako alternativní strategie rozvoje států GCC
Autor(ka) práce: Starostová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce charakterizuje současnou ekonomickou situaci států GCC a jejich budoucí rozvoj v závislosti na úbytku ropy. Práce se zaměřuje na cestovní ruch, odvětví ekonomiky, které by se mohlo zásadním způsobem podílet na rozvoji těchto států. Popisuje základní předpoklady pro cestovní ruch a jaké postavení v současnoti cestovní ruch zaujímá v ekomonikách států GCC. Na příkladu Spojených arabských emirátů ukazuje jednu z možných cest, kterou by se mohly tyto státy vydat.
Klíčová slova: Spojené arabské emiráty; ropa; cestovní ruch; Rada pro spolupráci zemí v oblasti Perského zálivu; GCC
Název práce: Tourism as an alternative development strategy for GCC States
Autor(ka) práce: Starostová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 4. 2008
Datum podání práce: 1. 6. 2008
Datum obhajoby: 5. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8224/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: