Finanční analýza České pojišťovny a mezipodnikové srovnání pojišťoven

Název práce: Finanční analýza České pojišťovny a mezipodnikové srovnání pojišťoven
Autor(ka) práce: Fišer, Milan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurečka, Jan
Oponenti práce: Marek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finanční analýzou České pojišťovny s následnou aplikací metod mezipodnikového srovnání na pojišťovny. Porovnávány jsou tyto pojišťovny: Česká pojišťovna, Kooperativa a Allianz. Jednotlivé subjekty jsou představeny v samostatných kapitolách, aby se s nimi čtenář seznámil. Teoretická část popisuje kromě finanční analýzy a metod mezipodnikového srovnání také pojetí rizika v pojišťovnictví a pojistné produkty. Předmětem analýzy jsou také specifické ukazatele pro pojišťovny, které sledují jednotlivé subjekty podnikající na pojistném trhu.
Klíčová slova: vícerozměrné měření; pojistné produkty; Česká pojišťovna; mezipodnikové srovnání; finanční analýza; pojišťovnictví
Název práce: Financial analysis of Česká pojišťovna and intercompany comparison of insurance companies
Autor(ka) práce: Fišer, Milan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jurečka, Jan
Oponenti práce: Marek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 24. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3564/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: