Udržitelnost veřejných financí v Itálii

Název práce: Udržitelnost veřejných financí v Itálii
Autor(ka) práce: Hemzová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Daněk, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce vysvětluje teoretickou problematiku deficitu a dluhu, popisuje vývoj a charakter italského dluhu, zabývá se strukturou státního rozpočtu, vlivem reforem, hodnotí udržitelnost veřejných financí v Itálii v krátkém, středním i dlouhém období a doporučuje nápravu státního rozpočtu nezbytnou k návratu veřejných financí do udržitelného stavu.
Klíčová slova: státní dluh; státní rozpočet; deficit; Itálie; udržitelnost; reformy; veřejné finance
Název práce: Sustainability of public finances in Italy
Autor(ka) práce: Hemzová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Daněk, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work explains theoretical framework of deficit and debt, describes the development and character of the Italian debt, dealing with the structure of the state budget, the impact of the reforms, assess the sustainability of public finances in Italy in the short, medium and long term and recommends correction of the state budget that is necessary for returning the public finances into a sustainable level.
Klíčová slova: state budget; public finances; sustainability; reforms; government debt; Italy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2014
Datum podání práce: 10. 1. 2015
Datum obhajoby: 22. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49156/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: