Finanční analýza podniku RADKA spol. s.r.o. Pardubice

Název práce: Finanční analýza podniku RADKA spol. s.r.o. Pardubice
Autor(ka) práce: Némethová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Bardún, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoreticko-metodologická část: Problematika finančního investování do podniku. Srovnání některých možných cest kvantifikace ukazatelů stěžejních pro investorské rozhodování při realizaci investice. Finanční analýza a její metody. Investorský trojúhelník ve světle finanční analýzy. Aplikační část: charakteristika odvětví, orientace na firmu RADKA spol. s.r.o., kvantifikace vrcholů investorského trojúhelníku na základě účetních výkazů společnosti a srovnání s ukazateli za chemické odvětví. Závěrečná část se zabývá průzkumem preferencí investorského rozhodování v pardubickém regionu.
Klíčová slova: hodnocení investic; investování; investice; Altmanův index; pyramidový rozklad; poměrové ukazatele; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 24. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3565/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: