Spolupráce mezi Českou televizí a producenty prostřednictvím koprodukce

Název práce: Spolupráce mezi Českou televizí a producenty prostřednictvím koprodukce
Autor(ka) práce: Dvořáková, Pavlína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Kubaš, Mario
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma "Spolupráce mezi Českou televizí a producenty prostřednictvím koprodukce" se zabývá způsoby, jakými Česká televize podporuje českou filmovou tvorbu a zaměřuje se především na koprodukci. Cílem práce je zhodnotit, do jaké míry se Česká televize řídí ve svém počínání zákonem, v kterém má podporu kinematografie jen vágně zadanou, a do jaké míry vystupuje v podpoře českých filmů sama. Praktická část práce se zaobírá případovou studií snímku Parádně pokecal, který byl natočen v koprodukci mezi Českou televizí a MasterFilm s.r.o. a premiéru měl v roce 2014.
Klíčová slova: Česká televize; kinematografie; koprodukce; nezávislý producent; producent
Název práce: Co-production as Means of Cooperation between the Czech Television and Film Producers
Autor(ka) práce: Dvořáková, Pavlína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Kubaš, Mario
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's thesis entitled Co-production as Means of Cooperation between the Czech Television and Film Producers deals with how the Czech Television, as a national TV broadcaster, supports Czech film production with special emphasis on co-production. This thesis aims to evaluate to what extent the respective activities of the Czech Television are governed by law, which stipulates only a vague requirement to support Czech film production, and to what extent it takes its own initiative in supporting Czech films. The practical part of the thesis consists in a case study focusing on a film entitled Totally Talking (Parádně pokecal), which was made as a result of co-production of the Czech Television and MasterFilm s.r.o and was premiered in 2014.
Klíčová slova: producer; film industry; independent producer; Czech television; co-production

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2014
Datum podání práce: 22. 12. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49423/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: