Finanční analýza a finanční plán podniku Teplárna Strakonice, a. s

Název práce: Finanční analýza a finanční plán podniku Teplárna Strakonice, a. s
Autor(ka) práce: Jirsa, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pham, Hoang Long
Oponenti práce: Daněk, Stefan Svatopluk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Teplárna Strakonice, a. s. z účetních výkazů za roky 2009 -- 2013 a sestavením finančního plánu pro následující období. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první se věnuje metodickému popisu, který je oporou pro druhou, praktickou část. V té jsou uvedeny konkrétní výpočty obsahující horizontální a vertikální analýzu, poměrovou analýzu, bonitní model a nastíněný finanční plán. Pro účely mezipodnikového srovnání byl použit podnik Teplárna Písek, a. s.
Klíčová slova: Finanční analýza; Teplárna Strakonice, a. s.; finanční plán
Název práce: Financial analysis and financial plan of Teplárna Strakonice, a. s. company
Autor(ka) práce: Jirsa, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pham, Hoang Long
Oponenti práce: Daněk, Stefan Svatopluk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with a financial analysis of the Teplárna Strakonice, a. s. company for the period 2009 -- 2013. A financial plan for the year 2014 based on the results of the financial analysis is also included. The work is divided into two main parts: The first part serves as a base of theoretical knowledge, which is used in the second, practical part of this work. The practical part contains a horizontal and vertical analysis, ratio analysis, bankruptcy predicting formula and the financial plan for the year 2014. The results of the analysis are compared to a similar company, Teplárna Písek, a. s.
Klíčová slova: Financial analysis; Teplárna Strakonice, a. s.; financial plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2014
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49825/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: