Nepřímá a přímá podpora sportovních aktivit na Slovensku v letech 2009-2013

Název práce: Nepriama a priama podpora športových aktivít na Slovensku v rokoch 2009 - 2013
Autor(ka) práce: Kováč, Pavol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analyzovať formy podpory športových aktivít na Slovensku a zároveň zhodnotiť objem a vývoj výdajov na podporu športových aktivít na Slovensku v sledovanom období. V rámci čiastkového cieľa je úlohou porovnať vývoj výdajov na podporu športových aktivít medzi Slovenskom a Českou republikou. Úvodná kapitola je venovaná základným pojmom, ktoré sa vyskytujú v športovej ekonómií alebo v rámci celej oblasti športu. Druhá a tretia kapitola sa zaoberá jednotlivými formami priamej a nepriamej podpory športových aktivít na Slovensku. V záverečnej kapitole sú porovnávané výdaje na podporu športových aktivít zo štátnych rozpočtov Slovenska a Českej republiky. Druhá časť poslednej kapitoly je venovaná podpore Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Klíčová slova: priama podpora; ekonómia športu; verejné výdaje; nepriama podpora; športové aktivity
Název práce: Nepřímá a přímá podpora sportovních aktivit na Slovensku v letech 2009-2013
Autor(ka) práce: Kováč, Pavol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat formy podpory sportovních aktivit na Slovensku a zároveň zhodnodit objem a vývoj veřejných výdajů na podporu sportovních aktivit na Slovensku ve sledovaném období. V rámci dílčího cíle je úkolem porovnat vývoj veřejných výdajů na podporu sportovních aktivit mezi Slovenskem a Českou republikou. Úvodní kapitola je věnována základním pojmům. Druhá a třetí kapitola se zaobírá jednotlivými formami přímé a nepřímé podpory sportovních aktivit na Slovensku. V závěrečné kapitole jsou porovnány výdaje na podporu sportovních aktivit ze státních rozpočtů Slovenska a České republiky. Druhá část poslední kapitoly je věnovaná podpoře Slovenského svazu ledního hokeje.
Klíčová slova: ekonomie sportu; přímá podpora; nepřímá podpora; veřejné výdaje; sportovní aktivity
Název práce: Indirect and direct support of sports activities in Slovakia between the years 2009 – 2013
Autor(ka) práce: Kováč, Pavol
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of the bachelor's thesis is to analyze the forms of support of sports activities in Slovakia and also evaluate a volume and development of expenses related to the support during the observed period. The partial aim's task is to compare development of expenses for the supporting sports activities between Slovakia and Czech Republic. The introductory chapter contains terms related to the field of the sports economics and the area of sport in general. Second and third chapter deals with the single forms of direct and indirect support of sports activities in Slovakia. Final chapter compares the sports expenses from state budgets between Slovakia and Czech Republic. Second part of final chapter is about support of Slovakia Ice Hockey Federation.
Klíčová slova: sports activities; indirect support; sports economics; direct support; public expenses

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 22. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50378/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: