E-logistika

Název práce: E-logistika
Autor(ka) práce: Mendlová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Oponenti práce: Novotný, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
zařazení e-logistiky do konceptu SCM terminologie e-logistiky e-business - B2B, B2C elektronická tržiště Výhody a nevýhody nákupu na Internetu elektronické obchodování v ČR - právní normy, obchodování z pohledu zákazníka možné formy spolupráce e-obchodů burza dopravních nákladů
Klíčová slova: burza dopravních nákladů; elektronická tržiště; B2C; B2B; e-business; e-logistika
Název práce: E-logistics
Autor(ka) práce: Mendlová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Oponenti práce: Novotný, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 24. 8. 2006
Datum obhajoby: 19. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3569/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: