Euro area countries and the efficiancy of ECB monetary policy with regard to the principles of OCA

Název práce: Euro area countries and the efficiency of ECB monetary policy with regard to the principles of OCA
Autor(ka) práce: Machala, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Durčáková, Jaroslava
Oponenti práce: Čermáková, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of the Thesis is to prove a hypothesis if monetary policy of the European Central Bank is suitable for all members of the Euro zone. The theoretical part of this thesis is devoted to the position, goals, and tools used by the European Central Bank, which are bound to the development of monetary policy. The main tool of the analysis is the optimum currency area theory. The theory compares the inflation of the Member countries, with the monetary policy of the European Central Bank. In the long term, the inflation of the Euro zone countries, which currently are in major economic problems, differed from the average inflation of the Euro zone. From the results of the analysis, it is recognizable that there is very slow rate of the convergence in inflation. The convergence in inflation is an important condition of creating an optimal currency area. As a result, countries, which are in main economic problems, need to adjust other channels as exchange rate is fixed. For that reason, a common monetary policy of the European Central Bank for all countries of the Euro zone is not always optimal.
Klíčová slova: Optimum Currency Area Theory; Monetary policy; European Central Bank
Název práce: Euro area countries and the efficiancy of ECB monetary policy with regard to the principles of OCA
Autor(ka) práce: Machala, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Durčáková, Jaroslava
Oponenti práce: Čermáková, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of the Thesis is to prove a hypothesis if monetary policy of the European Central Bank is suitable for all members of the Euro zone. The theoretical part of this thesis is devoted to the position, goals, and tools used by the European Central Bank, which are bound to the development of monetary policy. The main tool of the analysis is the optimum currency area theory. The theory compares the inflation of the Member countries, with the monetary policy of the European Central Bank. In the long term, the inflation of the Euro zone countries, which currently are in major economic problems, differed from the average inflation of the Euro zone. From the results of the analysis, it is recognizable that there is very slow rate of the convergence in inflation. The convergence in inflation is an important condition of creating an optimal currency area. As a result, countries, which are in main economic problems, need to adjust other channels as exchange rate is fixed. For that reason, a common monetary policy of the European Central Bank for all countries of the Euro zone is not always optimal.
Klíčová slova: Monetary policy; Optimum Currency Area Theory; European Central Bank

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 26. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50948/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: