Výroční zpráva Národní knihovny ČR

Název práce: Výroční zpráva Národní knihovny ČR
Autor(ka) práce: Augustová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Svoboda, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je přiblížení sestavování výročních zpráv příspěvkovými organizacemi. Teoretická část je zaměřena na definování neziskových organizací, jejich rozdělení a stručnou historii. Práce se dále blíže věnuje příspěvkovým organizacím, hlavním zásadám jejich hospodaření a účtování. Závěr teoretické části seznamuje s výroční zprávou. Praktická část začíná představením příspěvkové organizace - Národní knihovny České republiky, následuje analýza její výroční zprávy a finančních výkazů.
Klíčová slova: Národní knihovna České republiky; účetnictví; nezisková organizace; výroční zpráva; příspěvková organizace
Název práce: Výroční zpráva Národní knihovny ČR
Autor(ka) práce: Augustová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Svoboda, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main object of this bachelor thesis is to approximate compilation of annual report of contributory organizations. The theoretical part deals with definition of non-profit organizations, their classification and brief history. Further is the work following up the contributory organizations, the main principles of their economy and accounting. The end of the theoretical part is about the annual reports. The practical part of the thesis introduces the contributory organization - the National Library of the Czech Republic, following with the analysis of its annual report and financial statements.
Klíčová slova: annual report; contributory organization; accounting; National Library of the Czech Republic; non-profit organization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51231/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: