Výroční zpráva neziskové organizace

Název práce: Výroční zpráva neziskové organizace
Autor(ka) práce: Marešová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce "Výroční zpráva neziskové organizace" definuje pojem Výroční zpráva, představuje její funkce, uživatele a náležitostí. Charakterizuje neziskové organizace v České republice a výroční zprávy tří vybraných organizací v praktické části analyzuje, hodnotí a případně doporučuje změny.
Klíčová slova: výroční zpráva; neziskové organizace; analýza
Název práce: Annual report of nonprofit organization
Autor(ka) práce: Marešová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis "Annual report of nonprofit organization" defines the term of annual report, represents its function, users and requirements. The essay characterizes nonprofit organizations in the Czech Republic and analyzes, evaluate and recommends changes of the three selected organizations in the practical part.
Klíčová slova: analysis; Annual report; nonprofit organizations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51418/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: