-

Název práce: Analýza zrelosti projektového riadenia vo firme Citibank, a.s
Autor(ka) práce: Mistrík, Ján
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zvánovcová, Helena
Oponenti práce: Jiránek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Porovnanie obecných prístupov a metód projektového riadenia s metódami používanými v Citibank a.s. a uskutočnenie analýzy zrelosti podľa PMMM modelu.
Klíčová slova: návrhy riešenia; problémy; Citibank; metódy časového odhadu; projektový management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2006
Datum podání práce: 24. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3571/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: