Indikátory finančního zdraví a jejich vývoj u vybraných českých bank

Název práce: Indikátory finančného zdravia a ich vývoj u vybraných českých bánk
Autor(ka) práce: Angelovičová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Kučera, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá témou finančnej stability bankového systému v Českej republike. V teoretickej časti sú skúmané indikátory finančného zdravia podľa metodiky Českej národnej banky. Následne sú zisťované a hodnotené hodnoty relevantných indikátorov vybraných bánk pôsobiacich v Českej republike v posledných rokoch. Cieľom praktickej časti je posúdenie hodnôt indikátorov v období okolo finančnej krízy.
Klíčová slova: doplnkové indikátory finančného zdravia; bankový systém; finančná stabilita; základné indikátory finančného zdravia
Název práce: Indikátory finančního zdraví a jejich vývoj u vybraných českých bank
Autor(ka) práce: Angelovičová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Kučera, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem finanční stability bankovního systému v České republice. V teoretické části jsou zkoumány indikátory finančního zdraví dle metodiky České národní banky. Následně jsou zjištovány a hodnoceny hodnoty relevantních indikátorů vybraných bank působících v České republice v posledních letech. Cílem praktické části je posouzení hodnot indikátorů v období kolem finanční krize.
Klíčová slova: finanční stabilita; doplňkové indikátory finančního zdraví; základní indikátory finančního zdraví; bankovní systém
Název práce: Financial health indicators of selected czech banks and their development
Autor(ka) práce: Angelovičová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Kučera, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to analyse the financial stability of the Czech Republic banking system. The aim of the theoretical part is to introduce the Indicators of financial health according to Methodology of Czech National Bank. Selected indicators are consequently applied to measure the financial stability of selected Czech bank institutions. The goal of the practical part is to evaluate the indicator values before and after the financial crisis for selected banks.
Klíčová slova: encouraged financial soundness; core financial soundness indicators; banking system; financial stability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2014
Datum podání práce: 18. 5. 2015
Datum obhajoby: 26. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51885/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: