Analýza ziskovosti produkce s ohledem na vliv směnných kurzů

Název práce: Analýza ziskovosti produkce s ohledem na vliv směnných kurzů
Autor(ka) práce: Hrabalová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Škába, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo analyzovat nákladovou náročnost a ziskovost jednotlivých produktů v hodnocené společnosti a míru vlivu změn směnných kurzů na oba výše zmíněné parametry, a to jak na vstupu s důrazem na jednicové náklady, tak na výstupu, tzn. u prodejních cen výrobků. Závěrem práce je zhodnocení citlivosti zisku na změny směnných kurzů.
Klíčová slova: zisk; kurz; jednicové; náklady; manažerské; účetnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2006
Datum podání práce: 25. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3573/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: