Význam vzájemné spolupráce orgánů státní správy a samosprávy a sociálních partnerů (PPP) pro rozvoj cestovního ruchu

Název práce: Význam vzájemné spolupráce orgánů státní správy a samosprávy a sociálních partnerů (PPP) pro rozvoj cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Machačová, Romana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Houška, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá partnerstvím veřejného a soukromého sektoru - PPP, z angl. Public Private Partnership. Práce je zaměřena na oblast cestovního ruchu, ve které je vzájemná spolupráce velmi důležitá, neboť v cestovním ruchu dochází ke každodennímu střetu veřejného a soukromého sektoru. Práce ukazuje význam této spolupráce na pilotních projektech České republiky, splňujících definici PPP, a na projektech založených na principu partnerství, které jsou v cestovním ruchu daleko častější. PPP pomáhá rozvíjet infrastrukturu, která je tolik potřebná pro rozvoj cestovního ruchu, a je příležitostí pro regiony a kraje, jak realizovat projekty, které by nemohly provést tradiční cestou.
Klíčová slova: rozvoj cestovního ruchu; rozvoj infrastruktury; pilotní projekty; partnerství; PPP
Název práce: The importance of mutual cooperation of the bodies of state administration and local government and social partners for tourism development
Autor(ka) práce: Machačová, Romana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Houška, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2008
Datum podání práce: 24. 4. 2008
Datum obhajoby: 2. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8283/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: