Zavedení daňové asignace ve prospěch neziskových organizací v ČR

Název práce: Zavedení daňové asignace ve prospěch neziskových organizací v ČR
Autor(ka) práce: Teklý, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Vítek, Leoš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o možnostech zavedení daňových asignací v České republice. Nejdříve jsou obecně definovány daňové asignace a představeny hlavní argumenty pro a proti asignacím. Dále jsou představeny některé zahraniční zkušenosti s asignacemi. V práci je přiblížen vývoj diskusí o asignacích v ČR a představeny hlavní iniciativy pro zavedení asignací. Autor v práci navrhuje a popisuje model fungování asignací v ČR a nakonec analyzuje dopad zavedení asignací na vybrané subjekty v ČR. V závěru autor vyjadřuje souhlas se zavedením asignací v postkomunistických zemích. Asignace mohou pomoci aktivovat neziskový sektor a občanskou společnost.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2006
Datum podání práce: 25. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3574/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: