KOMPLEXNÍ PROCES TVORBY REKLAMNÍHO VIDEA

Název práce: KOMPLEXNÍ PROCES TVORBY REKLAMNÍHO VIDEA
Autor(ka) práce: Říha, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Krsek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou reklamního videa. V teoretické části popisuje všechny zásady, které je třeba dodržet k vytvoření efektivního reklamního videa. Zohledňuje informace z oblasti marketingu, psychologie reklamy i produkce videa. V praktické části pak uplatňuje nabyté teoretické poznatky k vlastní realizaci videoreklamy projektu Ročenkomat. Cílem práce je vytvořit komplexní přehled zásad, které je třeba dodržet k výrobě a zavedení efektivního reklamního videa.
Klíčová slova: marketing; psychologie v reklamě; filmová produkce; reklamní kampaň; reklamní video
Název práce: Complex Process of Advertising Video Creation
Autor(ka) práce: Říha, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Krsek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the creation of a promotional video. The theoretical part describes all the principles that must be followed to create an effective promotional video. It takes into account findings from marketing, psychology, advertising and video production . The practical part applies the acquired theoretical knowledge to actual implementation of the promotional video for project Ročenkomat . The aim is to create a comprehensive overview of the principles that must be observed to produce and implement an effective video ad.
Klíčová slova: psychology in advertisment; video production; promotional video; marketing; advertising campaign

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2015
Datum obhajoby: 26. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46478/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: